Decyzją Zarządu Powiatu w Pile, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile wzbogaciła się o 210 tysięcy złotych. Środki z dotacji zostaną przeznaczone na poprawę warunków służby w obiektach Komendy oraz na zakup wyposażenia osobistego ratowników. Władze Powiatu i Komendy przekazały tę informację podczas konferencji prasowej.