piątek, 19 lipca, 2024

Nowe źródło wsparcia organizacji pozarządowych

27 listopada br. obradował Zespół Konsultacyjny do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W powiecie pilskim działa blisko 500 takich organizacji. W przyszłym roku czeka je spora niespodzianka.

 

W spotkaniu oprócz członków Zespołu Konsultacyjnego udział wzięli również: przewodniczący Rady Powiatu w Pile Kazimierz Wasiak, etatowy członek zarządu Przemysław Pochylski, skarbnik powiatu Tomasz Pawłowski, dyrektorzy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby pracujące na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

Członkowie zespołu zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Pile z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za I półrocze 2016 r. Debatowali również nad przedstawionym  projektem programu na 2017 rok. Ponadto dyskutowano o bieżącej sytuacji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pilskiego, a także o potrzebie szkolenia organizacji w zakresie sposobu prowadzenia działalności i pozyskiwania  środków zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

 

– Jako Powiat Pilski jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz pomysły z jakimi te organizacje chcą wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności lokalnej – podkreślił wicestarosta Stefan Piechocki, przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego. – Dowodem tego jest corocznie wyższa kwota udzielanego dofinansowania na rzecz działań podejmowanych przez te organizacje, a także równie ważne wsparcie pozafinansowe, z którego również chętnie korzystają.

 

Co ważne, w przyszłym roku organizacje pozarządowe w powiecie pilskim będą mogły również korzystać ze wsparcia Lokalnej Grupy Działania „Krajna Nad Notecią”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *