Pierwsza taka placówka w powiecie. Trwa nabór

1 września 2019 roku w Kijaszkowie w gminie Wysoka rozpocznie swoją działalność Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. To pierwsza placówka socjoterapeutyczno-wychowawcza dla dziewcząt i chłopców w powiecie pilskim. Już prowadzony jest nabór.

MOS w Kijaszkowie jest całodobową i całoroczną publiczną placówką wychowawczą dla uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii.


– Wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży oraz ich rodziców. Dotychczas osoby zainteresowane naborem do takich placówek kierowaliśmy do ośrodków w sąsiednich powiatach, teraz mamy swój ośrodek, w którym zapewniamy doskonałe warunki oraz profesjonalną kadrę – mówi Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.   Ośrodek zapewni wychowankom realizację obowiązku szkolnego na poziomie Szkoły Podstawowej Specjalnej. Jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę, pracować tu będzie również profesjonalna kadra.


W placówce udzielona będzie również pomoc i wsparcie rodzicom (prawnym opiekunom) naszych podopiecznych.


Do MOS w Kijaszkowie kieruje Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych naborem, jest to bowiem ośrodek nie tylko dla mieszkańców powiatu pilskiego. Nabór już ruszył.Wymagane dokumenty w celu umieszczenia wychowanka w Ośrodku:

  • wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – należy składać w Starostwie,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – należy składać w Starostwie,
  • odpis skrócony aktu urodzenia – po otrzymaniu skierowania od Starosty należy składać w Ośrodku,
  • informacje o stanie zdrowia – należy składać w Ośrodku,
  • ostatnie świadectwo szkolne oraz odpis arkusza ocen – należy składać w Ośrodku.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kijaszkowie
Kijaszkowo 23
89-320 Wysoka
tel. 67 214 78 24
e-mail: mos-kijaszkowo@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *