czwartek, 23 maja, 2024

Radny Szutkowski nakłamał, teraz będzie musiał przeprosić

Radny miejski Lucjan Szutkowski ma czas do 6 października, by przeprosić za kłamstwa na temat Szpitala Specjalistycznego w Pile. Chodzi o jego wypowiedź z Debaty Politycznej w TV Asta, jakoby w placówce funkcjonowało zaledwie „kilka oddziałów”. W rzeczywistości jest ich 22. Stale rośnie także liczba poradni, jak i samych lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

Kolejny bezpodstawny atak na Szpital Specjalistyczny w Pile, tym razem nie pozostanie bez odpowiedzi. Radny Rady Miasta Piły Lucjan Szutkowski ma czas do 6 października, by przeprosić za swoje kłamliwe wypowiedzi na antenie TV ASTA.  

Radny Lucjan Szutkowski w czasie „Debaty Politycznej” w TV ASTA stwierdził, iż liczba oddziałów zmniejszyła się z ponad 20 do „zaledwie kilku”. Słowa te wypowiedziane w debacie publicznej po raz kolejny podburzyły zaufanie do Szpitala, mogły wywołać niepokój pacjentów i były niczym innym, jak kolejnym bezpardonowym atakiem na tę placówkę.

Nie jest to pierwszy przykład nikczemnego wykorzystywania Szpitala Specjalistycznego w Pile do politycznych gierek, bowiem takie niczym nieuzasadnione, pełne niedomówień, półprawd, przeinaczeń i kłamstw działania miały miejsce wielokrotnie w przeszłości, dlatego nadszedł czas, by położyć im kres. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Pile zażądała od radnego Lucjana Szutkowskiego, by ten sprostował swoje nieprawdziwe słowa.

Sprostowanie winno mieć następującą treść:

Ja, Lucjan Szutkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Piły, przepraszam Starostę Powiatu Pilskiego Pana Eligiusza Komarowskiego, Dyrekcję, personel i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica oraz widzów Telewizji ASTA za to, że będąc w dniu 12 września 2022 r. uczestnikiem programu pt. “Debata polityczna”  podałem nieprawdziwe informacje, że w Szpitalu Specjalistycznym w Pile („Szpitalu Powiatowym”) likwidowane są kolejne oddziały i że z liczby 20 pozostało ich tylko kilka. Tym samym wprowadziłem opinię publiczną w błąd, skalałem i postawiłem w złym świetle placówkę medyczną i wyżej wymienione osoby. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile2 w latach 2019-2021 liczba oddziałów wahała się od 20 w 2019 roku do 22 w 2021 roku. W dniu emisji programu „Debata Polityczna” na antenie TV ASTA, tj. 12.09.2022 r., w wyżej wymienionej placówce medycznej funkcjonowały 22 oddziały. Tym samym przepraszam za podanie nieprawdziwych informacji.

Zachowanie radnego miejskiego Lucjana Szutkowskiego jest tym bardziej naganne, iż nigdy nie podjął on próby uzyskania prawdziwych informacji u źródło. Nie kontaktował się on z dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Pile, ani też nie podjął wysiłku sprawdzenia tych ogólnodostępnych informacji, które są dostępne na wyciągnięcie ręki na stronach internetowych placówki. Zamiast tego, podjął ordynarną próbę zmanipulowania opinii publicznej.

Tym samym, dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Pile oczekuje przeprosin do dnia 6 października w formie pisemnej oraz na antenie TV ASTA. W przeciwnym razie władze placówki podejmą kroki prawne wobec radnego Lucjana Szutkowskiego, gdyż nie ma zgody na permanentne i bezpodstawne powielanie kłamliwych wypowiedzi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *