piątek, 19 lipca, 2024

REKORDOWE DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU PILSKIEGO

Powiat Pilski pozyskał blisko 24 miliony zł na utworzenie Centrum Innowacji Technologicznych w Pile. Powstanie ono po przebudowie i rozbudowie obecnego Powiatowego Centrum Edukacji przy ul. Ceglanej. Całkowita wartość inwestycji to blisko 28 milionów zł. Dzięki pozyskanym środkom powstanie nowoczesna placówka kształcenia zawodowego, w której uczniowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat Pilski, będą mogli uczyć się i rozwijać na europejskim poziomie.

– Dzięki świetnej pracy moich współpracowników, trafnych decyzji Zarządu Powiatu i radnych, na jego budowę pozyskaliśmy rekordowe w historii Powiatu dofinansowanie w kwocie prawie 24 milionów zł. Nasz projekt uzyskał też największe dofinansowanie spośród 20 projektów pozytywnie ocenionych w konkursie na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Chciałbym podziękować dzisiaj wszystkim moim współpracownikom zaangażowanym w ten projekt, członkom Zarządu Powiatu, Radnym Rady Powiatu w Pile, p. Markowi Woźniakowi Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz p. Romanowi Szumnemu i jego zespołowi z pracowni Archigraf w Pile – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego został złożony w połowie ubiegłego roku. Na początku tego roku okazało się jednak, że z uwagi na brak środków, mimo pozytywnej oceny, nie może on liczyć na dofinansowanie. Powiat Pilski wszczął wówczas procedurę odwoławczą.

– Pierwotnie Urząd Marszałkowski zamierzał przeznaczyć na ten konkurs jedynie 40 milionów zł. Gdy okazało się jak duża jest skala planowanych inwestycji Urząd Marszałkowski zwiększył alokację środków, a Powiat Pilski uzyskał rekordowo duże dofinansowanie. Dziękuję Zarządowi Powiatu oraz Staroście za odważne decyzje oraz wiarę w kompetencje i współdziałanie pracowników Starostwa Powiatowego w Pile – mówi Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile.

Dzięki tym środkom Powiatowe Centrum Edukacji zostanie przebudowane i rozbudowane. Powstanie tu także 26 nowych pracowni specjalistycznych m.in. do nauki elektroniki, obróbki mechanicznej, informatyki, projektowania, mechatroniki samochodowej, robotyki oraz automatyki. Nowoczesny sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia spowodują, że pracownie nie będą odbiegały od wyposażenia w zakładach pracy.

– Jako przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu w Pile, ale i jako przedsiębiorca bardzo się cieszę, że inwestycja ta będzie zrealizowana. Jest to tym bardziej ważne, że ponad połowa pozyskanych środków będzie przeznaczona na utworzenie nowych pracowni m.in. z branży samochodowej, a nasza młodzież będzie profesjonalnie wykształcona – powiedział Krzysztof Pabich, radny Rady Powiatu w Pile.

– Pracownie, które tu powstaną z myślą o młodzieży, będą to pracownie na miarę XXI wieku – powiedział Piotr Danielewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

– Wspieraliśmy i wspieramy te działania. To świetna inicjatywa i bardzo dobra informacja dla naszych uczniów – dodaje Magdalena Zgiep – Porzucek, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile.

Centrum Innowacji Technologicznych będzie to najnowocześniejsza tego typu placówka w Wielkopolsce. Będzie to wizytówka Piły, Powiatu Pilskiego i północnej Wielkopolski. Podobne tego typu Centrum znajduje się we Wrześni, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Volkswagena. Jest to tzw. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

– Zdawałam sobie sprawę z tego, że w Powiecie Pilskim brakuje specjalistycznych pracowni kształcenia zawodowego. Ten projekt pokazuje jednak, że marzenia się spełniają. Warto podkreślić również, że Centrum Innowacji Technologicznych to jednak nie tylko budynek, ale również fachowa, specjalistyczna kadra – mówi Łucja Zielińska, była Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, która współpracowała przy opracowywaniu wniosku.

Fachową kadrę, w celu przekazywania wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych, zapewnią partnerzy projektu m.in. z Państwowej Uczelni Stanisława Stasica w Pile,  Signify Poland, SwissPol i firm z grupy kapitałowej Henryka Stokłosy.

– Dziękuję za to, że wspólnie z Wami mogliśmy przygotować tak wyjątkowy projekt – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Wykształcona na bardzo wysokim poziomie kadra techniczna ma być m. in.  impulsem do pojawienia się w naszym regionie kolejnych inwestorów budujących nowe zakłady pracy.

– Stolica Powiatu Pilskiego i cały region zasługują na to, by na nowo stać się centrum oddziaływającym na całą północną Wielkopolskę, pod każdym względem zarówno gospodarczym, społecznym jak i edukacyjnym. Tu warto inwestować! – dodaje starosta Eligiusz Komarowski.  

Realizacja inwestycji ma rozpocząć się za kilka tygodni. Będzie ona przeprowadzona w dwóch etapach. I etap obejmuje przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku PCE oraz rozbiórkę dwóch budynków mu towarzyszących. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 2,6 tys. m2. W II etapie powstanie nowy obiekt o powierzchni użytkowej 1,6 tys. m2.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *