czwartek, 23 maja, 2024

SZERZENIE NIEPRAWDY GŁĘBOKO NIEETYCZNE WOBEC PACJENTÓW

Oświadczenia dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz komentarz Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego na temat rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w artykule  opublikowanym na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w Pile www.pila.pl pt. „Miała być onkologia. Być może będzie chemioterapia” o planowanej modernizacji Oddziału Chemioterapii w pilskim szpitalu.

OŚWIADCZENIE Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile – Wojciecha Szafrańskiego, dyrektora placówki oraz Aldony Pietrysiak, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

„W związku upowszechnianiem nieprawdziwej informacji na stronie internetowej www.pila.pl, które to informacje zawierają m.in. wypowiedzi Prezydenta Miasta Piotra Głowskiego i Członka Zarządu Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego na temat rzekomego ograniczenia usług dla pacjentów onkologicznych w nowo tworzonym Oddziale Chemioterapii, którą to inwestycję pod formalna nazwą „Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” będzie realizował Szpital Specjalistyczny w Pile, wyjaśniamy i oświadczamy.

W wyniku konsultacji z przedstawicielami Oddziału Wielkopolskiego NFZ oraz Wojewody Wielkopolskiego już kilka miesięcy temu zadanie zmieniło nazwę z „Oddział Onkologiczny” na „Oddział Chemioterapii”.

Nadmienić należy, że Szpital Specjalistyczny w Pile otrzymał deklarację sfinansowania kosztów budowy „Oddziału Onkologicznego” zarówno od Marszałka Województwa, jak i Starosty Pilskiego. Właściwe organy samorządów podjęły pod koniec 2019 r. w tym przypadku stosowne uchwały budżetowe używając jednak nazwy „Oddział Onkologiczny”.
Starosta Pilski w lutym br. poinformował Marszałka Województwa Wielkopolskiego o powodach zmiany nazwy zadania, jednocześnie zapewniając, iż planowany zakres świadczeń zdrowotnych nie ulegnie zmianie.

W związku z potrzebą zmiany nazwy zadania, Rada Powiatu w Pile niezwłocznie (styczeń 2020) skorygowała nazwę z „onkologiczny” na „chemioterapii”. O fakcie tym Starosta Pilski w lutym b.r. poinformował Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W międzyczasie przez kilka miesięcy w pełnym zaufaniu i wydawałoby się we wzajemnym zrozumieniu prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami Urzędu Wielkopolskiego.

W związku z tym, że inwestycja nie może dłużej czekać, a przyznane między innymi przez Powiat Pilski środki finansowe musimy wydać do końca roku, uruchomiliśmy procedurę przetargową, która właśnie trwa, a ukończyć inwestycje planujemy do 31.12.2020 r.

STANOWCZO OŚWIADCZAMY
Nie jest prawdą, że w wyniku zmiany nazwy z oddziału onkologicznego na chemioterapii, jak w artykule pt. „Miała być onkologia. Być może będzie chemioterapia” mówi prezydent Piły Piotr Głowski, cyt: „Dzieje się to ze stratą dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, którzy lekarzy onkologów nadal będą musieli szukać w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Warszawie i innych miastach, bo w Pile będą wykonywane jedynie zabiegi. A to niezwykle ważne, by tym zabiegom towarzyszyło również specjalistyczne leczenie, bez konieczności podróżowania po Polsce”.

1. Zapewniamy, że nie został zmieniony w żaden sposób zakres podmiotowy ani przedmiotowy inwestycji, która po zakończeniu będzie pełniła oczekiwaną od dawna funkcję zdrowotną. Jedyną, istotną różnicę stanowi fakt, że inwestycja będzie realizowana w dziedzinie medycyny w ramach posiadanej już przez Szpital umowy z WOW NFZ, w kodzie resortowym 1242 pod nazwą „Oddział onkologii klinicznej/chemioterapia”.

2. W praktyce: zmiana nazwy nie zmienia zakresu świadczeń onkologicznych dla pacjentów. ONKOLOGIA podobnie jak CHEMIOTERAPIA w ewidencji medycznej posiada ten sam numer 4.2.4.2

3. Oddział Chemioterapii, którego dotyczy sprawa, zapewni kompleksowe leczenie pacjentów onkologicznych. Pacjent, który trafi na ten oddział z podejrzeniami nowotworu, będzie diagnozowany przez lekarza ONKOLOGA. Leczenie planowane jest na konsylium z uwzględnieniem wszechstronności metod stosowanych we współczesnej medycynie, a w skład komisji wchodzą: RADIOLOG, CHIRURG, ONKOLOG.

4. Modernizacja Oddziału Chemioterapii, w którym pacjent będzie wszechstronnie leczony, oznacza jego zmianę lokalizacji, całkowitą przebudowę i zwiększenie liczby łóżek. Oddział Chemioterapii, liczący obecnie 10 łóżek, zostanie przeniesiony na 4 piętro – docelowo będzie tam 26 łóżek. W ramach jego struktury, na niskim parterze (poziom -1), powstanie ambulatorium chemioterapii jednodniowej liczące 8 stanowisk oraz zaplecze: pokój przygotowań, sala zabiegowa, gabinet badań, sekretariat. Podział ten oznacza stosowanie nowoczesnych metod podawania chemii, skracanie pobytu pacjenta na oddziale.

Faktem jest, że Gmina Piła kilka lat temu przekazała w darowiźnie projekt budowlany „oddziału onkologicznego” dla Szpitala Specjalistycznego w Pile. Jednak zarówno wspomniany projekt, jak i wydane na jego podstawie pozwolenie budowlane (na marginesie nie wiadomo dlaczego jako inwestora nie na swojej własności wskazano Gminę Piła) dzisiaj uległy już bardzo dużej dezaktualizacji. W tamtym okresie dokumentacja odpowiadała ówczesnym standardom leczenia, w ocenie jednak znawców tematu nie do końca była przemyślana funkcjonalnie. Do tego w związku z zmianą na przestrzeni lat przepisów prawa budowlanego i tak straciła walor „ostateczności” i „kompletności” i musiałaby być aktualizowana. Zaszła zatem potrzeba sporządzenia nowej dokumentacji, która nie będzie już finansowana przez Gminę Piła. Przede wszystkim zostanie podniesiony standard pomieszczeń np. sale będą wyposażone w łazienki oraz węzły sanitarne i Oddział Chemioterapii będzie zlokalizowany oddzielnie dla pacjentów wymagających dłuższej hospitalizacji oraz dla pacjentów jednodniowych, by zwiększyć komfort jednych jak i drugich.

Obecnemu Zarządowi Powiatu w Pile, dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz pacjentom i ich rodzinom bardzo zależy na uruchomieniu zmodernizowanego Oddziału, tak by nareszcie onkologia w pilskim Szpitalu zyskała jakość na najwyższym poziomie, w tym zakresie niedawno podpisaliśmy już stosowne porozumienie o współpracy z. Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Dlatego zachęcamy prezydenta Miasta Piły i Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego do współdziałania w tym zakresie. Jednocześnie zapewniamy, że jesteśmy zdeterminowani w sfinalizowaniu inwestycji. Liczymy na to, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego jeszcze w czerwcu podejmie stosowną zmianę nazwy zadania, co umożliwi przekazanie nam zarezerwowanych w „budżecie marszałka” 2 mln złotych. A w przypadku rezygnacji z przyznania nam środków marszałkowskich, pozwoli nam znaleźć innego partnera do zakończenia przedsięwzięcia.

W kontekście tego jak wygląda rzeczywista sytuacja nie rozumiemy, komu i czemu służy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji zwłaszcza, że chodzi przecież o zdrowie pacjentów poważnie chorych. Ich straszenie, granie na ich emocjach jest głęboko nieetyczne. Walka polityczna powinna mieć jednak swoje granice.”

KOMENTARZ Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego opublikowany na portalu społecznościowym FB na jego oficjalnej stronie.
1. Zapewniam mieszkańców iż oddział ten i tak powstanie, bez względu na wasze – jak wynika z oświadczenia dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile – nieprawdziwe informacje.

2. Oddział zostanie wybudowany bez względu na to, czy marszałek Marek Woźniak i zarząd przekaże szpitalowi 2 mln czy też nie.

3. Jedna uwaga: prezydent Piły – który nawet choć w najmniejszym stopniu nie zadeklarował pomocy finansowej w budowie tego oddziału w aktualnej wersji- próbuje przysiąść się do wspólnego stołu, choć zaproszenie (którego wcześniej nie przyjmował) dawno na jego własne życzenie wygasło.

4. Co ciekawe, kilka lat temu to prezydent miasta, jak wynika z dokumentów, chciał by oddział ten wybudowała gmina Piła. W tym celu nawet uzyskał pozwolenie budowlane od ówczesnego starosty (był to wrzesień 2014). Powiem więcej – sfinansował za kilkadziesiąt tysięcy projekt tego oddziału, który jednak później podarował ostatecznie szpitalowi. Zaproponowane wtedy rozwiązania techniczne są już dzisiaj jednak przestarzałe i mało funkcjonalne.

5. Owo pozwolenie budowlane nadal funkcjonuje w obrocie prawnym. Upłynęło jednak 6 lat i… szpital pewnie nadal czekałby kolejne lata na wybudowanie oddziału.

6. Mam zatem jedną do Was, Szanowni, Panowie małą prośbę. Zajmijcie się swoimi sprawami. Niech prezydent miasta, który w przeciwieństwie do np. prezydentów Bydgoszczy czy Poznania (którzy są jednocześnie starostami, gdyż miasta te miastami na prawach powiatu), wykonuje jedynie ustrojowo funkcje wójta skupi się na tym co mu ustawodawca przekazał. Niech wójt Piły (w znaczeniu ustrojowym, choć formalnie nazywany prezydentem) skupi się na tym, jak obniżyć ceny za odbiór odpadów na mieszkańców, a nie próbuje interesować się sprawami, które do niego nie należą.

7. Bo znowu może się okazać, że tak jak przez lata bez efektu „budowaliście” ten oddział, tak samo z podobnym skutkiem przez lata nie potrafiliście (w latach 2006-2014 rządy w Powiecie sprawowała Platforma Obywatelska) wybudować takich inwestycji, jak hala przy Pola, hala przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile (była SP nr 10), nowy SOR w szpitalu, stadion przy Okrzei, Kino Iskra, kilka boisk przyszkolnych, nowa stacja dializ, oddział nefrologii i wiele innych rzeczy.

8. Ja wspólnie z moimi współpracownikami, radnymi itp. zrealizowaliśmy to wszystko zaledwie w przeciągu 4 lat.

9. Podobnie zrealizujemy inwestycje w naszym szpitalu z Wami (panie Bogusławski) lub bez Was.

10. Nie będziemy czekać kolejnych miesięcy, kiedy każdy tydzień jest na wagę zdrowia wielu mieszkańców (czekamy na m.in. Pana decyzje w tym zakresie, panie Bogusławski, od lutego), aż łaskawie zechcecie zmienić formalną nazwę zadania z „Onkologii” na „Chemioterapię”, by móc formalnie szpitalowi przekazać wcześniej gwarantowane 2 miliony złotych. Dla osób z nowotworami zmiana nazwy tak naprawdę nic w zasadzie nie zmienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *