Głowski z absolutorium

22 radnych na 22 obecnych głosowało za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu prezydentowi Piły Piotrowi Głowskiemu. Tym razem obyło się bez niespodzianek i długich dyskusji.

 

W minionym roku podczas głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu na sali obrad obecnych było zaledwie dziewiętnastu radnych. Jeszcze mniej, bo zaledwie dwoje nie podniosło ręki „za” przyjęciem projektu uchwały w tej sprawie. Radny Zbigniew Pyziak wstrzymał się, a Wiesława Sztaba nie wzięła udziału w głosowaniu.

 

W tym roku radnych na sali było więcej i większe było także poparcie dla prezydenta. Spośród 23 radnych na sali pojawiło się w momencie prowadzenia głosowania 22. Wszyscy oni byli za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

 

-Ciszę się, że pomimo różnic i dyskusji, które czasami toczymy pomiędzy sobą, wszyscy radni głosowani dziś za – powiedział prezydent Głowski, dla którego tradycyjnie już przygotowano kwiaty po korzystnym werdykcie Rady Miasta, w składzie której zdecydowaną większą stanowią przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Co ciekawe w tym roku także wszyscy radni „opozycji” głosowali za udzieleniem absolutorium.

2 thoughts on “Głowski z absolutorium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *